Opgeruimd Leusden

Opgeruimd Leusden is een samenwerking van actieve inwoners voor een zwerfafvalvrij Leusden. Samen gaan we zwerfafval tegen, door opruimochtenden, bewustwordingscampagnes en educatieprogramma’s.

Initiatieven voor een schoner Leusden

Opgeruimd Leusden wil onze gemeente schoner krijgen en houden door herhaaldelijk te laten zien dat het ook anders kan. Bij de start in 2015 lag de focus op opruimen, inmiddels is dit flink verbreed met verschillende bewustwordings-campagnes en educatieprogramma’s. We werken samen met veel verschillende organisaties en initiatieven en organiseren bijvoorbeeld de Schone Avond4Daagse, nieuwjaarsvegen, troeptrimmen, de landelijke opschoondag en zijn actief met sportverenigingen, wijkverenigingen en in winkelcentra. Ook delen we “Opgeruimde Opstekers” uit of zetten zwerfafvalheld Arie Afval in. Leusdenaren kunnen een buurtje of straat adopteren als Opgeruimde Leusdenaar en bij ons afvalgrijpers lenen. Om dit inzichtelijk te maken staat een digitale kaart op de website en werken we met de App HelemaalGroen.

Eigen verantwoordelijkheid

We willen toegroeien naar een netwerk van zelfdragende initiatieven waarin inwoners van Leusden zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving zonder zwerfafval. Het uitgangspunt is dat als er geen zwerfafval ligt, we het ook niet op hoeven te ruimen. In Leusden is schoon de norm. Iedereen voelt zich daar op zijn eigen manier verantwoordelijk voor. Opgeruimd Leusden is hierin het beeldmerk en de aanjager. Door te inspireren, te organiseren en successen te communiceren maken we met elkaar de verandering steeds groter. Stichting De Groene Belevenis is penvoerder en coördineert. Communicatiebureau Appel&Eelman ondersteunt Opgeruimd Leusden met organisatie en communicatie.

Doe mee!

Ons motto: iedere Leusdenaar kan een Opgeruimde Leusdenaar zijn! Erger jij je aan zwerfafval en wil je er iets aan doen? Laat het ons weten! Kijk voor meer informatie op opgeruimdleusden.nl, stuur een mail naar [email protected] of volg ons op Facebook.