Feiten en cijfers

Stichting De Groene Belevenis zet zich in voor een groene, gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen. We zijn een ANBI erkende organisatie. Transparantie over onze impact en financiële resultaten vinden we belangrijk.
In onze visuele jaarberichten vind je feiten en cijfers over onze activiteiten in het desbetreffende jaar en de impact die we daarmee bereikten. Alles overzichtelijk samengevat in een heldere infographic.
In onze financiële jaarverslagen lees je meer over onze inkomsten en uitgaven in het desbetreffende jaar.

Jaarberichten

2022 was een dynamisch jaar met veel nieuwe activiteiten en ontwikkelingen. Het team werd uitgebreid en het activiteitenaanbod succesvol verbreed. Zo startten we Energie Buurtteams op verschillende buurten en breidden we de activiteiten van het energieloket IkWilWatt verder uit. Rondom het thema ‘GFT’ organiseerden we diverse workshops voor volwassenen, van ‘Oesterzwammen kweken op koffiedik’ tot ‘(Wormen)compost maken’.
Maar ook als het gaat om educatie en vrijetijdsbesteding werden er dit jaar mooie resultaten geboekt: lesvrijwilligers verzorgden tientallen lessen op locatie, scholen kwamen langs voor een moestuinles of een buitenlesdag in de Struintuin. Ook werd een nieuwe kleuterles ontwikkeld en waren er volop speelmomenten in de Struintuin.  In ons jaarbericht 2022 vind je een overzicht van onze activiteiten en behaalde resultaten.

Eerdere jaarberichten

Financiële jaarverslagen