Hier staat De Groene Belevenis voor

Missie

De Groene Belevenis is hét natuur- en duurzaamheidscentrum voor Leusden en omgeving.  Wij zetten ons in voor een groene, gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen. Door inzet van educatie, communicatie en participatie leren wij kinderen een duurzame basishouding aan en stimuleren wij volwassenen tot een duurzame leefstijl. Zodat iedereen op verantwoorde wijze met de leefomgeving omgaat.

Visie

Welzijn en welbevinden bevorderen bij kinderen

De Groene Belevenis stimuleert met educatie dat kinderen natuurervaringen opdoen. Want die ervaringen zorgen ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren en creatiever, actiever en weerbaarder zijn. Bovendien stimuleren ervaringen in de natuur een goede geestelijk gezondheid. Het verbetert het emotionele welbevinden en helpt kinderen bij het ontwikkelen van een brede variatie van sociale vaardigheden. Allemaal zaken die wij van groot belang vinden.

Daarbij blijken op jonge leeftijd opgedane natuurcontacten op latere leeftijd te leiden tot een positieve houding ten aanzien van natuur en milieu. Niet onbelangrijk, want de kinderen van nu, zijn de besluitvormers van de toekomst. Voor de Groene Belevenis redenen genoeg om stevig in te zetten op uiteenlopende manieren van natuurbeleving door kinderen.

Ecologische voetafdruk verlagen bij alle inwoners van Leusden

De Groene Belevenis helpt mensen bewustere en duurzamere keuzes te maken, om hun ecologische voetafdruk te verlagen. Onze activiteiten spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de energietransitie, het Klimaatakkoord en het bevorderen van een circulaire economie. Met deze activiteiten zijn wij dagelijks actief op de thema’s: water en klimaatadaptatie, grondstoffen, natuur en biodiversiteit, energie en voedsel.

Daarmee leveren wij een bijdrage aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Wij doen dat op onze eigen locatie, in de Struintuin, maar ook in de wijk, op school, in de natuur in en om Leusden. Met een team dat met veel passie werkt aan uitvoering van de missie van De Groene Belevenis.

Onze folder

Een korte beschrijving van onze missie en activiteiten vind je in onze folder.

Ons beleidsplan

Meer over ons weten? Onze missie, visie en doelstellingen hebben we samengevat in ons beleidsplan.

Onze jaarberichten

Meer weten over onze activiteiten en (financiële) resultaten? Bekijk onze jaarberichten en financiële jaarverslagen.