Hier staat De Groene Belevenis voor

Missie

De Groene Belevenis zet zich in voor een groene, gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen. Door inzet van educatie, communicatie en participatie leren wij kinderen een duurzame basishouding aan en stimuleren wij volwassenen tot een duurzame leefstijl. Zodat iedereen op verantwoorde wijze met zijn leefomgeving omgaat.

Visie

Welzijn en welbevinden bevorderen bij kinderen

De Groene Belevenis stimuleert met educatie dat kinderen natuurervaringen opdoen. Want die ervaringen zorgen ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren en creatiever, actiever en weerbaarder zijn. Bovendien stimuleren ervaringen in de natuur een goede geestelijk gezondheid. Het verbetert het emotionele welbevinden en helpt kinderen bij het ontwikkelen van een brede variatie van sociale vaardigheden. Allemaal zaken die wij van groot belang vinden.

Daarbij blijken op jonge leeftijd opgedane natuurcontacten op latere leeftijd te leiden tot een positieve houding ten aanzien van natuur en milieu. Niet onbelangrijk, want de kinderen van nu, zijn de besluitvormers van de toekomst. Voor de Groene Belevenis redenen genoeg om stevig in te zetten op uiteenlopende manieren van natuurbeleving door kinderen.

Ecologische voetafdruk verlagen bij alle inwoners van Leusden

De Groene Belevenis helpt mensen bewustere en duurzamere keuzes te maken, om hun ecologische voetafdruk te verlagen. Onze activiteiten spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de energietransitie, het Klimaatakkoord en het bevorderen van een circulaire economie. Met deze activiteiten zijn wij dagelijks actief op de thema’s: water en klimaatadaptatie, grondstoffen, natuur en biodiversiteit, energie en voedsel.

Daarmee leveren wij een bijdrage aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Wij doen dat op onze eigen locatie, in de Struintuin, maar ook in de wijk, op school, in de natuur in en om Leusden. Met een team dat met veel passie werkt aan uitvoering van de missie van De Groene Belevenis.

Ons beleidsplan

Meer over ons weten? Onze missie, visie en doelstellingen hebben we samengevat in beknopt beleidsplan.

Jaarbericht 2021

2021 is een jaar dat niemand snel zal vergeten. De coronapandemie had invloed op iedereen, ook op onze activiteiten. Hoewel veel geplande activiteiten met het onderwijs en in de Struintuin niet door konden gaan is er ook veel positiefs te vermelden. Ook dit jaar zijn mensen in en rondom Leusden via onze activiteiten actief geweest op het gebied van natuurbeleving en duurzaamheid. Jeugd gaven we de vaardigheden mee om voorbereid te zijn op de uitdagingen van hun toekomst. Een toekomst waarin met zekerheid “duurzaamheid” een centrale rol speelt. En volwassenen laten we met een nieuwe verfriste blik kijken naar de kansen voor duurzaamheid in de eigen omgeving. Lees in ons jaarbericht een overzicht van onze activiteiten en behaalde resultaten.