Fonds Duurzaam Doen is er voor jouw initiatief!

Heb je een idee voor een duurzaam project in je buurt of wijk? En kan je daarbij een steuntje in de rug gebruiken? De Groene Belevenis helpt bij het ontwikkelen van je idee en je kan bij ons ook geld aanvragen uit het Fonds Duurzaam Doen van de gemeente Leusden. Met dat fonds stimuleert de gemeente dat inwoners zelf het initiatief nemen.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor inwoners van Leusden en organisaties die gevestigd of werkzaam zijn in de gemeente Leusden. Alleen publieke, openbare initiatieven zonder commercieel of particulier belang komen in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten van natuur- en milieuorganisaties, scholen, (wijk)platforms, sport- en hobbyverenigingen.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het delen en verspreiden van kennis op het gebied van natuur en milieu, en activiteiten die aanzetten tot milieuvriendelijk handelen en duurzaamheid promoten. De initiatieven moeten gericht zijn op (alle) inwoners van Leusden. Subsidie wordt niet verstrekt voor personele inzet.

Hoeveel subsidie kun je aanvragen?

Je kunt tot € 500 subsidie aanvragen voor een duurzaam initiatief. De gemeente Leusden stelt jaarlijks € 8000 beschikbaar. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld door De Groene Belevenis, op=op. Als het jaar eenmaal is afgesloten, kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend voor dat jaar.

Hoe kun je subsidie aanvragen?

De voorwaarden voor toekenning van de subsidie vind je in de door de gemeente vastgestelde Criteria Fonds Duurzaam Doen. Controleer voordat je een aanvraag indient, of je initiatief aan de voorwaarden voldoet! Vervolgens vraag je de subsidie aan via het online aanvraagformulier. Naast de omschrijving van je initiatief wordt er  een korte begroting gevraagd van verwachtte kosten en opbrengsten.

Je ontvangt snel (maar in ieder geval binnen een week) een reactie of de subsidieaanvraag wordt toegekend. Wij vragen je na afloop van het initiatief – binnen 13 weken – een ingevuld verantwoordingsformulier te mailen, inclusief een korte omschrijving van de resultaten van de activiteit. Dit publiceren we dan op deze website. Als je een bijdrage ontvangt, gebruik je in je uitingen het logo Duurzaam Doen met daarbij de tekst: ‘Dit project / Deze activiteit is gerealiseerd met een bijdrage uit het Fonds Duurzaam Doen’.

Samengevat

  • je checkt de criteria
  • je vult het online aanvraagformulier in
  • indien compleet, dan wordt deze in behandeling genomen, wel of niet goedgekeurd
  • na goedkeuring ontvang je het toegekende bedrag
  • in je uitingen gebruik je het logo met tekst – na het project stuur je een verantwoording van de activiteiten en kosten
  • als er budget is overgebleven of de activiteit is niet doorgegaan, dan stort je het bedrag terug

Neem voor vragen over de voorwaarden of het voorbespreken van je alternatief gerust contact met ons op via 033-3034940 (ma-do 9:00-15:00u) of [email protected].

Gaat jouw idee over het versterken van de saamhorigheid in Leusden door welzijns- culturele of sportieve activiteiten? Dan kan je beter een aanvraag indienen bij het Fonds Samenlevingsinitiatieven via Lariks.

Voorbeelden uit de praktijk

Duurzaam Doen Leusden

“Ik ben heel blij met het fonds! Hiermee kunnen we belangrijke activiteiten organiseren, zoals de Zadenbieb die we vier jaar geleden hebben opgestart.”

– Hanneke, coördinator Zadenbieb

“De bijdrage uit het fonds zorgt ervoor dat we een fijnmaziger meetnetwerk kunnen realiseren en meer kennis kunnen verspreiden”

– Fred, werkgroep Fijnstof

“Het is fijn dat je op deze manier dingen kunt doen waar anders geen geld voor is, zoals deze mooie zitplek creëren voor bezoekers van de Vlindertuin.”

– Janny, vrijwilliger Vlindertuin