Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens. Op deze pagina informeren we je graag hoe wij hiermee omgaan.

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten van De Groene Belevenis. We hebben bij De Groene Belevenis de volgende typen bestanden met adressen:

  • Een adressenbestand van organisaties, verenigingen en bedrijven waarmee we samenwerken
  • Een bestand met de persoonsgegevens van onze debiteuren, crediteuren en mensen die ons financieel steunen (giftgevers) zoals vastgelegd in ons financiële systeem
  • Een bestand met de contactgegevens van onze vrijwilligers
  • Een bestand met emailadressen van mensen, bedrijven en organisaties die zich in hebben geschreven voor onze nieuwsbrief
  • Een adressenbestand van scholen en organisaties waar wij lesmateriaal aan leveren
  • In al deze bestanden houden we de volgende gegevens bij: naam organisatie (indien van toepassing), voornaam, achternaam, adres en e-mailadres.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Derhalve leggen wij geen zogenaamde bijzondere kenmerken vast. Alleen bestuur- en teamleden van De Groene Belevenis hebben toegang tot deze adresbestanden en hebben allen verklaard hier zorgvuldig mee om te gaan. Als de aard van de werkzaamheden dat vereist kan een vrijwilliger ook toegang krijgen tot gegevens. Ook zij tekenen een verklaring voor zorgvuldigheid.

Functionaris Gegevensbescherming

Om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens is een lid van het bestuur benoemd tot Functionaris Gegevensbescherming. Dit is momenteel onze penningmeester Willem van Dalen. Binnen het team is Louise de Boer betrokken bij het beleid rond persoonsgegevens. Zij agendeert periodiek de omgang met persoonsgegevens tijdens bestuursvergaderingen.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken, bijvoorbeeld om alle gegevens uit de adressenbestanden te laten verwijderen, dan kan dat via het sturen van een verzoek hiertoe aan [email protected].

Foto's

Op onze website & social mediakanalen plaatsen we regelmatig foto’s van onze activiteiten. Sta je op een foto maar heb je die liever niet online staan? Stuur dan een berichtje naar [email protected]. We verwijderen de foto dan zo spoedig mogelijk.

Systemen en verwerkingsovereenkomsten

Voor communicatie met onze relaties maken we gebruik van de volgende dienstverleners waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten:

  • met Office 1 ten behoeve van de hosting van onze website
  • met Network Team Leusden B.V. ten behoeven van ICT services
  • met Edso ten behoeve van de NME administratie
  • met Appel & Eelman ten behoeven van website beheer

De verwerker verwerkt de persoonsgegevens enkel in opdracht en volgens de aanwijzingen die zijn opgenomen in de verwerkersovereenkomst met De Groene Belevenis. De verwerker mag de persoonsgegevens van de contacten van De Groene Belevenis dan ook niet voor een heel ander doel gaan gebruiken.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen en opmerkingen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of [email protected].
Leusden, 25 mei 2018