Ontdek het groene Leusden

Leusden heeft een prachtig en gevarieerd landschap. Vanonder een dik bladerdek loop je ineens tegen een prachtig vergezicht aan. Met bos, heide, water, boerenland en landgoederen is er veel te zien en te ontdekken.

Excursies

Jaarlijks organiseren we in samenwerking met stichting De Boom een aantal excursies naar natuurgebieden die door de stichting beheerd worden. Deze natuurgebieden zijn doorgaans gesloten voor publiek. Dit is een unieke gelegenheid om onder begeleiding in deze gebieden rond te kunnen lopen. Dit jaar organiseren we de volgende excursies:

Lentewandeling in de Schoolsteegsebosjes

16 april 2022: Deze wandeling is inmiddels volgeboekt. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De Schoolsteegbosjes vormen een bijzonder natuurgebied en is normaalgesproken niet toegankelijk voor publiek. Door de variatie in hoogte van struiken en bomen komen er veel verschillende dier- en plantensoorten voor. Tijdens de excursie kun je zien hoe stichting De Boom zich inzet voor de natuurontwikkeling in dit gebied.

Familiewandeling: Op zoek naar sporen in de Schoolsteegsebosjes

23 april 2022: Tijdens de familiewandeling gaan we op zoek naar sporen van de vaak schuwe bewoners van de Schoolsteegsebosjes. Door de variatie in bomen en struiken en de aanwezigheid van water, is dit een aantrekkelijk gebied voor veel verschillende diersoorten.  Deze wandeling is geschikt voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Excursie: Groot Zandbrink in bloei

18 juni 2022: Groot Zandbrink is een natuurgebied dat tussen Leusden en Achterveld aan de Asschatterweg ligt. Het gebied bestaat van oorsprong uit blauwgrasland en heide. Door verdroging zijn zeldzame plantensoorten zoals parnassia en knopbies verdwenen. Om het blauwgrasland te herstellen heeft stichting De Boom werkzaamheden uitgevoerd. Centraal in de aanpak is het verbeteren van het watersysteem in het gebied. Tijdens de excursie kun je zien of deze aanpak succes heeft gehad en is er aandacht voor de bijzondere flora van dit gebied!

Familie excursie: Waterdiertjes vangen in de Schoolsteegbosjes

25 juni 2022: De Schoolsteegbosjes vormen een bijzonder en waterrijk natuurgebied. Tijdens de familie excursie nemen we het waterleven in het gebied letterlijk onder de loep. Na een korte introductie over de Schoolsteegbosjes en haar bewoners kunnen kinderen onder begeleiding onderzoek doen in een van de drie poelen in het gebied. Welke waterdieren komen we tegen en zijn er verschillen tussen de poelen?

Maak gebruik van de mogelijkheid om waterdiertjes te zoeken in een natuurgebied dat normaal gesloten is voor publiek en meld je aan voor deze bijzondere familie excursie!