Fonds Duurzaam Doen

Heb je een idee voor een duurzaam project in je buurt of wijk? En kan je daarbij een steuntje in de rug gebruiken? De Groene Belevenis helpt bij het ontwikkelen van een idee en je kan bij ons ook geld aanvragen uit het Fonds Duurzaam Doen van de gemeente Leusden. De gemeente vindt milieubewustwording en de bijdrage aan een duurzame wereld belangrijk. Daarom stimuleert ze dat inwoners zelf het initiatief nemen.

 

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De subsidie is alleen bedoeld voor inwoners van Leusden en organisaties die gevestigd of werkzaam zijn in de gemeente Leusden. Alleen publieke, openbare initiatieven zonder commercieel of particulier belang komen in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten van natuur- en milieuorganisaties, scholen, (wijk)platforms, sport- en hobbyverenigingen en dergelijke.

 

Waarvoor kan je subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het delen en verspreiden van kennis op het gebied van natuur en milieu, en activiteiten die aanzetten tot milieuvriendelijk handelen en duurzaamheid promoten. De initiatieven moeten gericht zijn op (alle) inwoners van Leusden. Subsidie wordt niet verstrekt voor personele inzet.

Gebruik in je uitingen het logo Duurzaam Doen met daarbij de tekst: ‘Dit project/Deze activiteit is gerealiseerd met een bijdrage van het Fonds Duurzaam Doen' (zie rechterkolom).

 

Hoeveel subsidie kan je aanvragen?

Er kan tot € 500,- subsidie worden aangevraagd voor een duurzaam initiatief. De gemeente Leusden stelt jaarlijks € 8.000,- beschikbaar voor het ondersteunen van diverse duurzame initiatieven in Leusden. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld door De Groene Belevenis, op=op. Als het jaar eenmaal is afgesloten kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend voor dat desbetreffende jaar.

 

Hoe kan je subsidie aanvragen?

De voorwaarden voor toekenning van de subsidie vind je in het door de gemeente vastgestelde document "Criteria Fonds Duurzame Initiatieven" (nu Fonds Duurzaam Doen). Check dit document alvorens je een aanvraag indient, om te bekijken of je initiatief voldoet!

Vervolgens vraag je via het standaard aanvraagformulier de subsidie aan. Je ontvangt snel (maar in ieder geval binnen 8 weken) een reactie of de subsidieaanvraag wordt toegekend. Wij vragen je na afloop van het initiatief -binnen 13 weken- een ingevuld verantwoordingsformulier te mailen, inclusief een korte omschrijving van de resultaten van de activiteit ter publicatie op deze website.

 

Samengevat

Voorafgaand aan het indienen check je de criteria, vervolgens mail je ons het ingevulde aanvraagformulier. Als deze compleet is dan wordt deze in behandeling genomen, wel of niet goedgekeurd en nagoedkeuring ontvang je het toegekende bedrag. Na het project stuur je een verantwoording van de activiteiten en kosten. Als er budget is overgebleven of de activiteit is niet doorgegaan dan stort je het bedrag terug.