Duurzaamheidsagenda 2016-2030

 

Verschillende partijen in Leusden hebben samen met de gemeente een Duurzaamheidsagenda opgesteld, bedoeld voor en door Leusdenaren. Deze dynamische Duurzaamheidsagenda 2016-2030 is op 6 juli 2016 vastgesteld door de Gemeenteraad en bevat ambities en activiteiten die een uitnodiging zijn om samen Leusden duurzamer te maken. Ze zijn verzameld vanuit een groot aantal gesprekken en ontmoetingen en sluiten aan op beweging in de samenleving.

 

Activiteiten in de agenda zijn verdeeld naar vier thema's. Dit zijn:

  1. Energie en duurzaam bouwen, bijvoorbeeld lokaal energie opwekken.
  2. Made in Leusden, denk aan voedselproductie en consumptie, lokale en circulaire economie.
  3. Biodiversiteit en duurzame leefstijl.
  4. Ondersteuning van initiatieven.

De agenda is dynamisch van karakter en wordt iedere twee jaar geactualiseerd. De behoefte van de samenleving staat hierbij centraal.

 

Voor vragen over de duurzaamheidsagenda kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur duurzame leefomgeving van de Gemeente Leusden, bereikbaar via telefoonnummer 14033.

 

Om een groter bereik te krijgen en inwoners, bedrijven en organisaties uit te nodigen mee te doen beschrijft de agenda een jaarlijkse ontmoeting om elkaar te inspireren. Hiertoe organiseert De Groene Belevenis jaarlijks een publieksactiviteit.

 

In 2015 organiseerden we de Marktplaats Duurzame Initiatieven, in 2016 de Duurzaam Doen Dagen en de Festifair, in 2017 de Open Deuren dag en in 2018 was het centrale thema het verminderen van je eigen impact.