Handreiking ontwikkelen voedsellessen in de kinderopvang


In het voorjaar 2018 heeft er een snelle scan plaats gevonden waarbij het educatieve materiaal over voedseleducatie, dat beschikbaar is voor het basisonderwijs en de kinderopvang, werd beoordeeld. Uit deze scan is gebleken dat er voor de kinderopvang weinig passend aanbod beschikbaar is. Veelal wordt voor deze doelgroep materiaal aangeboden dat voor het basisonderwijs ontwikkeld is. Het materiaal, de inhoud en werkwijze sluiten hierdoor niet aan bij de gebruikers.

 

Handreiking voor ontwikkelen passend aanbod


Om tot een gerichter aanbod voor de kinderopvang te komen, heeft De Groene Belevenis in opdracht van RVO, een handreiking geschreven voor ontwikkelaars van educatieve materialen op het gebied van voedsel.

 

Voor het schrijven van deze handreiking is gesproken met diverse kinderopvangorganisaties, pedagogisch medewerkers, beleidsmedewerkers, management en voedingcoaches. Daarnaast is gesproken met de Gezonde Kinderopvang en een producent van een product op het gebied van moestuinieren.

 

In de handreiking staat beschreven wat een product geschikt maakt binnen de kinderopvang en op welke manier de kinderopvang verschilt van het basisonderwijs. Daarnaast wordt ingegaan op de rol die voedsel binnen de opvang inneemt.

 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Petra de Booij via info@degroenebelevenis.nl

 

Programma Jong Leren Eten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft uitvoering aan het programma Jong Leren Eten, een initiatief van de ministeries van EZ en VWS. Doel van het programma is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

 

Behalve naast aandacht voor lessen in de klas, is er aandacht voor activiteiten die buiten de klas plaatsvinden en die onder de noemer ‘betekenisvol leren’ of ‘ervaringsgericht leren’ kinderen/jongeren concreet ervaringen laten opdoen in de praktijk.