Naturehood Maanwijk: met buurtwetenschap de effecten van natuur meten

Nieuwbouwwijk Maanwijk (Leusden Zuid) is een unieke wijk, met meer ruimte voor natuur dan in een gemiddelde nieuwbouwwijk. De vraag is: kun je de effecten hiervan meten? Komen er meer planten en dieren voor in Maanwijk? Is de bodem en het water gezonder dan in andere nieuwbouwwijken?

Bodem onderzocht

Om dat te onderzoeken startten Heijmans, Earthwatch Europe en De Groene Belevenis in 2023 gezamenlijk het project ‘Naturehood Maanwijk’. Dertig Leusdenaren gingen op zaterdag 1 april aan de slag als ‘buurtwetenschapper’ in Maanwijk.
Op 16 plekken deden zij bodemmetingen. Met een meetkit en speciale app verzamelden ze data zoals grondsoort, aantallen regenwormen, plantengroei en en hoe snel regenwater wegstroomt. Die data wordt gebruikt om te onderzoeken hoe een nieuwbouwwijk kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en milieu.

De resultaten van de metingen zijn samengevat in een infographic, die met de bewoners is gedeeld. Opvallend was onder andere dat er zeer weinig regenwormen werden gevonden. Dit kan komen doordat de bodem met de bouw is verstoord en zich nog verder moet ontwikkelen.
De wens is om op een later moment de proeven te herhalen om te kijken of dat andere resultaten oplevert.

Maanwijk groene wijk

Maanwijk is groener en duurzamer ontwikkeld dan een gemiddelde nieuwbouwwijk. Als je alle tuinen en groenzones in de buurt bij elkaar optelt, krijg je een natuurpark in de wijk. Goed voor vogels, bodemdieren en insecten. Én voor mensen, want groen in de buurt zorgt voor verkoeling op warme dagen en een betere waterinfiltratie van de bodem.

Inspiratiesessie Maanwijk 2021

Inspiratiesessies gemeenschappelijke tuinen

In 2021 organiseerde De Groene Belevenis samen met ontwikkelaar Heijmans en een ontwerpbureau een inspiratiesessie voor de (destijds toekomstige) bewoners van Maanwijk. Tijdens de sessie konden zij reageren op de eerste concepten voor de inrichting van de gemeenschappelijke tuinen en hun ideeen inbrengen.  Deze reacties zijn verwerkt in het definitieve inrichtingsplan voor de gemeenschappelijke tuinen en zones, met o.a. verschillende type bomen en hagen, waterbeplanting, voorzieningen voor insecten, egels en vogels.  Lees meer.

Maanwijk eerste Naturehood wijk in Nederland

In het project ‘Naturehood’  meten buurtbewoners de effecten van natuur in hun eigen wijk door middel van ‘bugerwetenschap’. Dat betekent dat iedereen kan helpen data te verzamelen aan de hand van eenvoudige methodes.  Zo leren buurtbewoners over de stand van de natuur in hun wijk en wordt tegelijk data verzameld die gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Het feit dat ondanks de regen zaterdag 30 mensen deelnamen, waaronder veel gezinnen met kinderen, geeft aan dat dit leeft!

Maanwijk is de eerste Naturehood wijk in Nederland, een samenwerking van Heijmans, Earthwatch Europe, De Groene Belevenis en de Gemeente Leusden.

Lees meer over de bodem en wat je zelf voor de bodem kunt doen.