Bewonersparticipatie bij aanleg nieuwe woonwijk

Naam project: Groen & Ontmoeten in Maanwijk

Opdrachtgever: Heijmans

Looptijd: 2019-2022

Projectleider: Henriëtte Former

Heijmans bouwt aan een nieuwe woonwijk in Leusden, Maanwijk. Groen, gezond en innovatief zijn kernwoorden voor deze wijk en het ontwerp heeft het NL Gebiedslabel A gekregen voor onder andere natuurinclusief bouwen. Maar hoe betrek te bewoners bij het plan, en zorg je ervoor dat de opzet van de groene wijk ook in de toekomst behouden blijft?

Heijmans benaderde ons om over een langere periode het onderwerp Groen&Ontmoeten te organiseren. Doel van de samenwerking is ervoor te zorgen dat toekomstige bewoners zich verbonden voelen met het groen, het groene karakter doortrekken tot in de eigen tuin, en het groen gaan gebruiken voor gezamenlijke activiteiten. Onderwerpen die ons inhoudelijk goed liggen, en ons de kans geven groen toe te voegen in een nieuw stukje bebouwd Leusden.

Werkwijze

Onze aanpak wordt meegenomen in de 6 wekelijkse Heijmans e-mail nieuwsbrieven naar (potentiele) kopers, wij leggen de link naar de directe omgeving van Maanwijk (natuur in de buurt), op wijkniveau (natuur ín Maanwijk) en op woningniveau (in je eigen tuin). Ook gaan we samen met bewoners straks de collectieve tuinen intekenen, welke activiteiten zou men waar willen doen? Dit versterkt het eigenaarschap en het daadwerkelijk gebruik van de groene ruimten. We vullen dit aan met verschillende natuuractiviteiten in de wijk, denk aan boerengolf (in elke hole een vraag over de wijk), een vleermuisexcursie, slootjesjacht in omringende watergangen en het bouwen van een insectenhotel. Zodra bewoners de tuinen gaan inrichten ondersteunen we met raad en daad om deze zo groen mogelijk te houden. Heijmans vatte onze activiteiten samen in een korte video>>

We blijven betrokken

Gewoonlijk vertrekt een ontwikkelaar na sleuteloverdracht. Uniek in onze samenwerking met Heijmans is dat we ook in deze laatste fase actief blijven in de buurt om de groene plannen zo goed mogelijk te bestendigen.