Algemene voorwaarden struinfeestje

Veiligheid en risico’s

Het betreden van het terrein is op eigen risico. Kinderen vanaf 7 jaar met een zwemdiploma kunnen vrij en zelfstandig spelen op het terrein. Kinderen jonger dan 7 jaar hebben direct toezicht nodig van een volwassene, vanwege het water.

Bezoekers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen, ook bij aanwezigheid van de gastheer, vrijwilliger, medewerker of activiteiten begeleider. Voor sommige activiteiten geldt een leeftijdsgrens.

Het spelen op een natuurspeelterrein is nooit zonder risico. Juist van het aangaan van uitdagingen en het nemen van (verantwoorde) risico’s leert een kind en ontwikkelt het zich. De veiligheid in de Struintuin wordt zo veel mogelijk gegarandeerd door regelmatige inspecties van het terrein.

Materiële schade

Bezoekers zijn aansprakelijk voor het beschadigen en/of kwijtraken van eigen of andermans eigendom op het gehele terrein van De Groene Belevenis. Bezoekers zijn ook verantwoordelijk voor de kinderen die onder hun hoede vallen.

Aansprakelijkheid & schade of letsel bij ongelukken

De vrijwilligers, medewerkers of begeleiders van De Groene Belevenis nemen geen aansprakelijkheid op zich voor ongelukken, tenzij grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

Kledingvoorschriften

De activiteiten gaan door, ook met vrij slecht weer. Het is verstandig kleding en schoenen aan te doen die vies mogen worden. Bij kans op regen is een regenjas en laarzen ook sterk aan te raden. Bij mooi weer kan een handdoek en een setje droge kleren handig zijn. Bij koud weer een warme trui, handschoenen etc. Zet dit bijvoorbeeld in de uitnodiging!

Muziek en alcohol

Het is verboden om op het terrein van De Groene Belevenis harde muziek te draaien. Het gebruik van alcohol in de tuin is toegestaan. Wij stellen het echter niet op prijs wanneer er alcohol genuttigd wordt tijdens onze kinderactiviteiten.

Verboden activiteiten

De Struintuin grenst aan een beschermd natuurgebied en wij willen de natuurlijke uitstraling van de tuin behouden. Het is verboden om vuur te maken op andere plekken dan de vuurplek. Voor het stoken op de vuurplek wordt het hout gebruikt dat bij De Groene Belevenis aangevraagd kan worden. Bezoekers dienen alvorens de vuurplaats te gebruiken, te checken of er geen stookalert is (Stookalert | RIVM). Als er een stookalert is voor provincie Utrecht, mag er geen gebruik gemaakt worden van de vuurplaats. Honden (m.u.v. zorghonden) zijn niet toegestaan. Afval mag niet op het terrein worden neergegooid en de tuin is niet geschikt om te fietsen of te voetballen. Het spreekt voor zich dat bomen, struiken of andere materialen niet moedwillig kapot worden gemaakt. Het is verboden om onder het ooievaarsnest te staan of de dieren op andere wijze te verstoren. Tot slot is het verboden om over de sloot te springen of over hekken te klimmen naar het aangrenzende weiland. Wij vragen bezoekers het terrein weer achter te laten zoals ze het hebben aangetroffen.

Annuleren door De Groene Belevenis

De Groene Belevenis behoudt zich het recht voor om activiteiten op het laatste moment te annuleren. Bijvoorbeeld vanwege (on)weersverwachting (veiligheid), te weinig aanmeldingen (ondergrens aantal boekingen niet gehaald) of anders. Bij annulering ontvangt u bericht hierover via e-mail.

Annuleren van een geboekte activiteit

Kosteloos annuleren van een geboekte activiteit is mogelijk tot 2 weken voor de geplande datum. Daarna brengen wij 25% van de kosten in rekening tot 72 uur van tevoren. Wanneer een activiteit binnen 72 uur voor aanvang wordt geannuleerd zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen. Bij een annulering op de dag zelf wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Als wij voorbereidingskosten hebben gemaakt of andere verplichtingen zijn aangegaan ten behoeve van de geboekte activiteit zullen wij die ook doorbelasten. Bij een weerwaarschuwing van het KNMI of andere overmacht situaties zullen we in overleg kijken naar een alternatief moment.

Betaling

Wij brengen de kosten van een activiteit vooraf in rekening. Je ontvangt hiervoor van ons een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

Fotograferen of filmen ten behoeve van promotie

Voor het promoten van onze activiteiten behouden wij het recht voor om te filmen of te fotograferen op ons terrein. Wij kondigen dit ter plekke aan en bezoekers kunnen het aangeven indien zij of kinderen niet herkenbaar in beeld willen komen.