Modderdag tijdens de Buitenweek

Buitenspelen in de Buitenweek met de Leusdense Buitenspeelkaart

Leusdense Buitenweek en Buitenspeelkaart

Buitenspelen is leuk en gezond. Het is ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Leusden heeft veel mooie, natuurlijke en laagdrempelige plekken waar je heerlijk kan spelen. Maar lang niet iedereen weet ze te vinden. De Buitenspeelkaart en de Buitenweek van 24 juni t/m 2 juli gaan daar verandering in brengen!

Buitenweek

De Groene Belevenis en Leusden in Beweging bundelden de krachten en organiseren samen met diverse andere organisaties de Leusdense Buitenweek van 24 juni t/m 2 juli. Er zijn tal van activiteiten. Zo kun je broodjes bakken op een vuurtje bij Kindercentrum Joep, met het gezin waterdiertjes gaan zoeken in de Schoolsteegbosjes, natuurspelletjes doen, vuur leren maken bij de Survival Clinic of bloembommetjes maken. Op Modderdag zijn peuters welkom in de Struintuin, kun je laser gamen in het park en ontdek je alles over bijen in de Vlindertuin. De activiteiten zijn ingedeeld naar leeftijdscategorie. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden via www.degroenebelevenis.nl/buitenspelen

Modderdag tijdens de Buitenweek

Buitenspeelkaart

Naast de organisatie van de Buitenweek zorgde De Groene Belevenis ook voor de productie van de eerste Buitenspeelkaart voor de gemeente Leusden. Op deze kaart vind je alle groene speelplekken in Leusden, Achterveld en Stoutenburg, met tips voor leuke buitenavonturen. Van natuurspeeltuinen tot mooie plekken om rond te dwalen of fruit te plukken: er is meer dan je vermoedt.
Dankzij subsidie van het programma Groen doet Goed van IVN en het Platform Sport en Bewegen kan de kaart gratis worden verspreid op alle basisscholen en kinderdagverblijven in de gemeente Leusden. De kaart is ook online te vinden op www.degroenebelevenis.nl/buitenspelen

Buitenspelen is belangrijk

Buiten spelen is gezond en goed voor de ontwikkeling van kinderen. Tegenwoordig brengen kinderen steeds meer tijd door op scherm. Om buitenspelen te stimuleren nam De Groene Belevenis samen met Leusden in Beweging het initiatief voor de Buitenweek en de Buitenspeelkaart. Andere organisaties sloten zich hierbij aan, waaronder Leusden Fit, Humankind, SKA en De Wiebelwagen. Samen zorgen zij voor een gevarieerd programma tijdens de Buitenweek, dat ook gesponsord wordt door Groen doet Goed. Ook SportXperience, Teamcraft, Kindercentrum Joep, stichting De Boom, de Vlindertuin, Bibliotheek Leusden en Buurtsportcoaches zorgen voor begeleiding van meerdere activiteiten.

Oesterzwammen kweken op koffiedik

Haal alles uit je gft: workshops oesterzwammen kweken en composteren

Groente, fruit en tuinafval (gft), is niet zomaar afval, maar een waardevolle grondstof waar nog nuttige dingen van te maken zijn.  Zoals vruchtbare compost voor de tuin. Of om eetbare dingen op te kweken, zoals oesterzwammen. Het is dus eigenlijk zonde om gft weg te gooien. Onder het motto “Haal alles uit je gft” organiseert De Groene Belevenis samen met de gemeente Leusden daarom twee praktische en leuke doe-workshops in juni en oktober.

Workshop oesterzwammen kweken op koffiedik

Tijdens deze workshop leggen de zwammenkwekers van Fungi Factory precies uit hoe je oesterzwammen kweekt op koffiedik. Deelnemers gaan zelf aan de slag en nemen na afloop hun eigen ‘kweekzak’ mee naar huis. Na een paar weken kun je hiervan je eigen eetbare oesterzwammen oogsten. De koffiedik voor de workshops wordt lokaal aangeleverd door Jobs Koffiekamer (Biezenkamp) en de gemeente Leusden.

De workshop wordt gegeven op 23 juni en op 8 oktober, op meerdere tijdstippen. Alle tijdstippen hebben dezelfde inhoud. Deelname is geschikt voor iedereen, ook voor gezinnen met kinderen. Kosten bedragen 2,50 euro per kweekzak. Meer informatie en aanmelden via deze link.

Workshop Oesterzwammen kweken

Workshop Wormencompost maken

In de najaarsworkshops op 8 en 10 oktober laten composteerders van de StadsWormerij in Amersfoort je graag zien en ervaren hoe je zelf wormencompost kunt maken. Lees meer over deze workshop.

GFT scheiden loont

In Leusden doen we het best goed qua afval scheiden, vergeleken met andere gemeenten. Toch bestaat het restafval (de grijze bak) nog voor circa 30% uit gft afval.  En dat terwijl je nog zoveel mooie dingen met gft afval kunt doen. Dat aandeel kan omlaag door beter te scheiden en gft te benutten. Het doel van de workshops is om het bewustzijn hierover te verhogen.  Lees meer.

Excursie Groot Zandbrink

Excursie Groot Zandbrink

LEUSDEN Jaarlijks organiseert De Groene Belevenis met stichting De Boom een aantal begeleide excursies naar, doorgaans voor publiek gesloten, natuurgebieden die door De Boom worden beheerd.

Excursie

Ca 10 ha landschap, gevormd door blauw grasland en heidegebied, is enkele jaren geleden door stichting De Boom aangepakt om verdroging tegen te gaan en zo in ere te herstellen. Rentmeester Handert Scheffer en opzichter Remco Jousma is het ook gelukt om zeldzame planten zoals de Spaanse ruiter en de parnassia weer tot bloei te krijgen. Deze en andere bijzondere soorten kunnen deelnemers nu zelf bewonderen tijdens de excursie op zaterdagmiddag 18 juni.

Verdroging en kwelwater

De flora van Groot Zandbrink is afhankelijk van kwelwater vanaf de Veluwe. Droogmaling van de Flevopolder deed indertijd de kweldruk in de Gelderse Vallei sterk afnemen hetgeen verdroging tot gevolg had. In het algemeen ontstaat kwel(water) door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.

Gratis, wel inschrijven

Deelname aan deze bijzondere tocht is gratis, wel dient men zich van tevoren in te schrijven. Meer informatie en aanmelden.

Buitenweek 2022

Buitenweek 2022

LEUSDEN In het kader van Groen doet Goed, het provinciaal programma met als doel kinderen en hun ouders/verzorgers meer naar buiten te krijgen, vindt tegen het eind van het schoolseizoen de Buitenweek plaats. Een week waarin buitenspelen en lekker bezig zijn centraal staan en waar op verschillende dagen heel veel leuke, laagdrempelige buitenactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar worden georganiseerd.

Groen doet Goed

Tijdens het startoverleg van Groen doet Goed werd door verschillende partners en organisaties geconstateerd dat er binnen Leusden veel leuke, natuurlijke, laagdrempelige speelplekken zijn maar dat niet iedereen deze weet te vinden. Daar is nu verandering in gekomen door de ontwikkeling van de Buitenspeelkaart. Daarover kunt u alles lezen in dit artikel.

Buitenweek

De Buitenweek, gericht op buitenspeelactiviteiten, vloeit voort uit de ontwikkeling van de Buitenspeelkaart en wordt van vrijdag 24 juni tot en met zaterdag 2 juli georganiseerd voor alle kinderen tot en met 12 jaar in de gemeente Leusden.

Een week waarin buitenspelen centraal staat en waar op verschillende dagen laagdrempelige buitenactiviteiten georganiseerd worden op verschillende locaties door diverse samenwerkingspartners in dit project.

Activiteiten

De Buitenweek staat bol van de activiteiten. Deze zijn ingedeeld naar leeftijdscategorie.

Een greep uit het brede aanbod: broodjes bakken bij Kindercentrum Joep (6+), slootexcursie in de Schoolsteegbosjes, natuurspelletjes, survival (7+), zaadbommen maken (BSO), modderochtend (peuters) in de Struintuin, laser gamen bij de kabelbaan op de Kuperssingel (7-12 jaar), alles over bijen in de Vlindertuin (5-7 jaar), de bamboe-bouw-challenge (7+) in de Struintuin en nestkastjes timmeren (SKA-locaties).

Samenwerkingspartners

Leusden beschikt over een groot scala van organisaties, scholen, bedrijven, verenigingen en clubs die samen een bijdrage leveren aan de gemeenschap. In de Buitenweek treden Leusden Fit, Humankind, SKA, De Wiebelwagen, De Groene Belevenis en Leusden in beweging op als samenwerkingspartners. Ook SportXperience, Teamcraft, de Vlindertuin en Buurtsportcoaches zullen zorgen voor begeleiding van meerdere activiteiten op buitenspeellocaties in Leusden.

Informatie

Alle kinderen op de basisscholen en BSO’s in de gemeente Leusden worden binnenkort verder geïnformeerd. Ook op de website van De Groene Belevenis zal informatie over deze Buitenweek worden geplaatst.

Buitenspeelkaart laat de fijnste speelplekken zien

Buitenspeelkaart laat de fijnste speelplekken zien

LEUSDEN In de gemeente Leusden zijn veel leuke, natuurlijke, laagdrempelige buitenspeelplekken, maar niet iedereen weet deze te vinden. Daarom heeft De Groene Belevenis de Buitenspeelkaart voor Leusden ontwikkeld.

Groen doet Goed

Deze activiteit komt voort uit het project Groen doet Goed, een provinciaal programma met als doel kinderen en hun ouders/verzorgers meer naar buiten te krijgen. In plaats van iets nieuws te verzinnen is nu inzichtelijk gemaakt wat er allemaal al te beleven is in Leusden op het gebied van buiten spelen en de locaties.

Buitenspeelkaart

Op de Buitenspeelkaart zijn deze plekken in Leusden, Achterveld en Stoutenburg nu terug te vinden, met tips voor leuke buitenavonturen. De bedoeling is om de kaart digitaal te maken en jaarlijks aan te vullen met plekken die mensen bij De Groene Belevenis kunnen aandragen.

Plattegrond

De kaart bevat een plattegrond waarop allerlei verschillende grote en kleine initiatieven in Leusden in beeld zijn gebracht. Op deze Buitenspeelkaart worden vooral activiteiten en speelplekken onder de aandacht gebracht die minder vanzelfsprekend in het oog springen als buitenspeelplek. Er zijn meer natuurlijke speelplekken, groene dwaalzones in wijken en fruitbomen in het openbaar waarvan je mag plukken dan je misschien vermoedt. In Leusden kun je op ontdekkingstocht. Op de achterkant van de plattegrond wordt in tekst extra informatie gegeven.

Verspreiding kaart

De kaart zal vanaf 20 juni eenmalig worden verspreid onder alle basisschoolleerlingen en op kinderdagverblijven in de gemeente Leusden.

Buitenweek

De Buitenspeelkaart wordt gekoppeld aan de Buitenweek die van 24 juni tot en met 2 juli wordt gehouden. Lees meer daarover in dit artikel.

Burgemeester aanwezig bij Grebbelinieles

Burgemeester aanwezig bij Grebbelinieles

LEUSDEN Een populaire buitenles van De Groene Belevenis is de Grebbelinieles. Lesvrijwilligers nemen kinderen van groep 7/8 mee en vertellen over de historie en natuur van de Asschatterkeerkade. Zo groeit verbinding met de plek waar ze opgroeien waardoor ze hun leefomgeving leren waarderen en zich er thuis voelen. Burgemeester Bouwmeester beleefde samen met enthousiaste leerlingen van OBS De Bongerd deze boeiende buitenles.

De leerlingen bereiden zich voor, waarbij aandacht is voor de rol van de Grebbelinie en het begrip inundatie. Tijdens deze les leren ze over het soldatenleven op de kade tijdens de oorlogsjaren. De excursie omvat groepsopdrachten, inspectie van kazematten en ter afsluiting een bezoek aan het lokale herdenkingsmonument. Deze plek, die mede door opgedane kennis indruk maakt, is vrij toegankelijk voor belangstellenden. (zie ook: historieleusden.nl)

Lentewandeling Schoolsteegbosjes

De Boom: Lentewandeling Schoolsteegbosjes

LEUSDEN De Groene Belevenis organiseert in samenwerking met Stichting De Boom jaarlijks excursies in natuurgebied de Schoolsteegbosjes.

Landgoed De Boom

De Schoolsteegbosjes vormen een bijzonder natuurgebied tussen de Hamersveldseweg, de Schoolsteeg en de Liniedijk. Dit maakt deel uit van Landgoed De Boom en is normaalgesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de Volwassenen-excursie op 16 april kunt u zien hoe De Boom zich inzet voor de ontwikkeling van de ecologische verbindingszone en natuurontwikkeling. De Boswachterwandeling voor families op 23 april staat daarnaast vooral in het teken van Groen doet goed, waarbij kinderen worden gestimuleerd om naar buiten te gaan, nu ‘Op zoek naar sporen.’

Beleef de natuur

Laat u verrassen door dit natuurgebied in de lente. De Schoolsteegbosjes zijn wat flora en fauna betreft waardevol, zodat dit gebied is aangewezen en beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Door de variatie in hoogte van struiken en bomen komen er veel verschillende planten- en diersoorten voor, herkenbaar aan hun sporen. Het aanwezige hakhoutbos is ook een goede schuilplaats voor reeën en fazanten. Buiten is altijd wat te beleven.

Aanmelding

Aanmelden voor deze activiteiten is verplicht. Alle informatie over de excursies en de mogelijkheid om je aan te melden vindt je hier. Honden zijn bij de excursies niet welkom. Het dragen van laarzen wordt aangeraden.

Buitencursus Alles-is-Chi

Buitencursus Alles-is-Chi

LEUSDEN Leer buiten, in de Struintuin, Zhineng Qigong (spreek uit als tsjieneng tsjiekhong) beoefenen, een Chinese bewegingsleer gebaseerd op eeuwenoude tradities. Het betekent ‘werken met intelligente levensenergie’. De bewegingen die je maakt bevorderen je gezondheid.

Alles is energie

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde heeft het lichaam een uitgebreid stelsel van meridianen, vaten en kanalen die het lichaam van energie (Qi of Chi) voorzien. Bij Qigong is het de bedoeling die energiebanen vrij te maken daarmee je gezondheid, te vergroten. Daarom leren deelnemers de beoefening te doen ‘met een helder hoofd’ door gedachten en aandacht bewust te sturen, focus te houden om zodoende mentaal en emotioneel weer (meer) in balans te raken.

Alles-is-Chi

Alles-is-Chi is dit jaar opgericht door Wienke Konink. Zij laat anderen graag kennismaken met Zhineng Qigong. Het is haar hartenwens om de lessen buiten te geven en de Struintuin is daarvoor een uitgelezen locatie. Alles-is-Chi start op 9 januari met cursussen op zondagochtend in de Struintuin. In de beginnerscursus van 12 lessen worden de level I gongs (oefenmethodes) aangeleerd, en wordt geoefend vanuit de speciale Qigongfocus. Hierna kan worden doorgestroomd naar de vervolgcursus.

Qigong in de Struintuin

De rust en ruimte in de natuur maken de buitenlessen extra fijn. Het is leuk en verbindend om in een groep Qigong te beoefenen en na afloop thee/koffie te drinken. In de vervolgcursus komen zowel level I als level II gongs aan bod. Het verdiepende accent ligt op de stilte binnen jezelf en je verbinding met de Qi. Hoe beter dat gaat, hoe meer Qi je krijgt, hoe beter het stroomt. En dat vind je terug in je vitaliteit. Behalve de nodige uitleg, vindt Zhineng Qigong zoveel mogelijk in stilte plaats. Een leskaart per serie van 12 lessen kost 123,75 euro / los 12,00 euro. „Zhineng Qigong is niet zweverig, ook al denken veel mensen dat wel. We liggen ook niet op een matje,” legt Wienke uit, „Je leert je ontspannen met je voeten in de klei.”

Opgeven voor cursussen ‘Alles-is-Chi in de Struintuin’ via www.Alles-is-Chi.nl.

Kinderen actief op Leusdense Klimaat Doedag

Kinderen actief op Leusdense Klimaat Doedag

LEUSDEN Afgelopen woensdag kwamen 250 basisschoolleerlingen uit groep 7 bijeen op de sportvelden van Roda ’46 om actief bezig te zijn met allerlei leuke en betekenisvolle workshops over klimaat en duurzaamheid.

De Klimaat Doedag was een zonnige en geslaagde inspiratieochtend om de leerlingen te laten zien en ervaren wat zij zelf kunnen doen om duurzamer in het leven te staan. Want uiteindelijk zijn zij de toekomstige volwassenen die later voor duurzame keuzes komen te staan.

In 3 rondes gingen de leerlingen vooral actief aan de slag om te leren over dit onderwerp in de breedste zin van het woord. Zo werden er o.a. nestkastjes getimmerd, werden er natuurlijke badbruisballen gemaakt, konden ze met zakmessen stokken snijden, werden er tasjes van oude spijkerbroeken gemaakt, leerden ze hoe ze hun eigen thee kunnen wildplukken en werd er een heuse afvalestafette gehouden. Doen, denk en maak voor een beter klimaat! De Groene Belevenis organiseerde deze Klimaat Doedag samen met Voila, Kiwanis en andere lokale partners.

GDO roept op tot Fonds voor Duurzaamheidseducatie

GDO roept op tot Fonds voor Duurzaamheidseducatie: ‘Geef op school onafhankelijke voorlichting over klimaat’

Basisschoolkinderen van nu zijn rond 2030 klaar met hun opleiding. Heeft die ze voorbereid op klimaatproblemen? Zorg voor onafhankelijke klimaateducatie. Dit stellen GDO-moderatoren René Munsters (tevens voormalige interim algemeen coördinator van De Groene Belevenis) en Henk Nijhof in een opiniestuk dat Trouw op 18 augustus publiceerde. Zij doen een oproep aan overheden en bedrijfsleven om ons te helpen door gezamenlijk te investeren in een Fonds voor Duurzaamheidseducatie. ,,Het tijd om het principe van Social Impact Investing toe te passen: wie baat heeft bij het beperken van de kosten in de toekomst, heeft belang bij de investeringen in het heden en is een potentiële financier. Dit financieringsvraagstuk hoort niet alleen bij gemeenten te liggen.”

Goed lesmateriaal ontbreekt

,,Het verontrustende klimaatrapport van het IPCC, dat vorige week uitkwam, laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Het is code rood en we zullen echt aan de slag moeten om de klimaatverandering te keren.

Ook in de vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling maken we ons zorgen over klimaatverandering. En ook over educatie rond klimaatverandering, natuur en milieu. Vanuit onze achterban, ongeveer 100 gemeenten en bijna 150 natuur- en duurzaamheidsorganisaties (voor educatie op het terrein van natuur en milieu), zien we dat goed lesmateriaal over klimaatverandering en andere duurzaamheidsvraagstukken op veel plekken ontbreekt. Dat baart ons zorgen, omdat het belangrijk is dat kinderen en jongeren een oordeel leren vormen over klimaat- en milieuproblemen op basis van objectieve informatie.”

De samenleving van 2030

In 2030 moeten we onze CO2- uitstoot hebben gehalveerd. De kinderen die nu op de basisschool zitten, studeren rond het jaar 2030 af. Ze zoeken dan een huis en maken plannen voor de toekomst. We bereiden ze in het onderwijs voor om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

Maar die samenleving zal in 2030 heel anders zijn dan de wereld waarin de huidige generaties zijn opgegroeid. Zonder objectieve achtergrondkennis is een omvangrijk en complex probleem als klimaatverandering en wat dit betekent voor jezelf, je omgeving en je toekomst, moeilijk te duiden.

Bij het ontbreken van regulier lesmateriaal wordt ander voorhanden materiaal ingezet, bijvoorbeeld gesponsord door de fossiele industrie, zoals beschreven in het opiniestuk van door Extinction Rebellion Families Nederland in Trouw (1 mei). We vrezen dat kinderen en jongeren daarmee geen onafhankelijk beeld krijgen over klimaatverandering. Ondanks enkele kerndoelen in het onderwijs die refereren aan natuur, milieu en duurzaamheid, krijgen deze onderwerpen in de dagelijkse praktijk onvoldoende aandacht. De remedie is volgens ons om duurzaamheidseducatie echt te integreren in het curriculum van scholen.

Duurzaamheid is ‘geen kerntaak’

De bijna 150 natuur- en duurzaamheidscentra in ons land bedienen van oudsher het basisonderwijs en richten zich steeds vaker op inwoners, bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs. Door het duurzaamheidsbeleid van overheden te vertalen naar de dagelijkse woon-, werk- en leeromgeving, stimuleren de centra op een onafhankelijke manier een duurzame basishouding bij kinderen en verleiden zij volwassenen tot een duurzame leefstijl.

Wegbezuinigd

Helaas heeft een fors aantal gemeenten deze functie wegbezuinigd. Veelal met het argument dat het geen kerntaak van de gemeente was. Dat argument kan in deze tijd niet meer met droge ogen worden gebruikt. Het wordt tijd om het principe van Social Impact Investing toe te passen: wie baat heeft bij het beperken van de kosten in de toekomst, heeft belang bij de investeringen in het heden en is een potentiële financier. Dit financieringsvraagstuk hoort niet alleen bij gemeenten te liggen. We roepen Rijksoverheid, provincies, waterschappen, bedrijfsleven en vermogende personen op ons te helpen door gezamenlijk te investeren in een Fonds voor Duurzaamheidseducatie, naar analogie van het Cultuurfonds.

Van levensbelang

Onderwijs over het omgaan met de uitdagingen op weg naar een duurzame circulaire samenleving is van levensbelang voor de toekomst van onze kinderen. We hebben onderwijs nodig dat gericht is op de opgaven die we de komende jaren moeten oplossen met elkaar. De natuur- en duurzaamheidsorganisaties zetten de in de afgelopen decennia opgebouwde onafhankelijke expertise graag daarvoor in. Laten we de biodiversiteit weer centraal stellen binnen onze economie en economische beslissingen. En laten we kinderen, jongeren en hun ouders onafhankelijke informatie en scholing over duurzaamheid bieden, zodat zij afgewogen keuzes kunnen maken en invloed kunnen uitoefenen op hun eigen toekomst.”