Het bestuur van het natuur- en duurzaamheidscentrum De Groene Belevenis is onlangs versterkt door het toetreden van maar liefst vier nieuwe (onbezoldigde) bestuursleden.

Twee van hen, Fenneke van der Vegte en Erik van Beurden, kennen de Leusdense politiek goed. Fenneke heeft daarnaast veel kennis over natuur en zij is werkzaam bij een adviesbureau op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Erik heeft een milieukundige achtergrond en werkt als adviseur samen met inwoners, (agrarische) bedrijven en overheden aan oplossingen voor allerlei duurzaamheidsvraagstukken. 

De beide andere nieuwe bestuursleden zijn inmiddels met pensioen, maar brengen een grote vracht mee aan kennis en ervaring. Frans ter Maten was onder meer directeur van Landschap Erfgoed Utrecht en dagelijks bestuurder bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Henk Zandvliet was eerder werkzaam als coördinator milieucommunicatie bij de gemeente Utrecht en als fondsenwerver en projectleider bij de landelijke Fietsersbond. 

Voorzitter Harry Settels is erg blij met deze uitbreiding: “Een van de bestuursleden, Simone van de Pol, die we erg erkentelijk zijn voor haar inzet, trad onlangs af. Zodoende moesten we op zoek naar vervanging en enigszins tot onze verrassing meldden zich deze vier ijzersterke kandidaten, waarna we besloten ze alle vier te benoemen. Dat betekent een enorme versterking nu De Groene Belevenis zich naast alle bekende activiteiten meer en meer richt op de Leusdense wijkaanpak in het kader van de warmtetransitie en klimaatadaptatie.”