1e wijkwarmteplan op stapel

LEUSDEN Hoe maken we de Eurowoningen klaar voor de toekomst? Deze vraag leeft onder de bewoners van de wijk Rozendaal. Inmiddels hebben wijkbewoners een buurtteam gevormd dat nadenkt over de manier waarop de woningen energiezuinig en op termijn aardgasvrij te maken zijn. De gemeente heeft Buurkracht gevraagd het proces te begeleiden, bureau Endule geeft technische ondersteuning en ook de energiegidsen van IkWilWatt zijn betrokken. Hiermee zijn de bewoners van de Eurowoningen de eersten die in Leusden met een wijk- warmteplan aan de slag gaan.

Met buurtteam op naar 2050

Het Buurtteam Eurowoningen Toekomstbestendig stelde zich begin februari voor via een online seminar, georganiseerd in samenwerking met Buurkracht. Aan meer dan 100 buurtbewoners gaf technisch bureau Endule een toelichting over de (on)mogelijkheden om woningen aardgasvrij te maken. Duidelijk werd dat voor grote collectieve systemen bijna alle bewoners tegelijk moeten overschakelen, hetgeen wel botst met keuzevrijheid.

In de wijk Rozendaal (Eurowoningen) is het Buurtteam voortvarend aan de slag gegaan met hun wijkwarmteplan. (foto: FIMI)

Bundeling inkoopkracht

Ook heeft het Buurtteam een digitale enquête opgezet waarin binnen 2 weken 114 buurtgenoten hun ervaringen deelden over aangebrachte isolatie, offertes en kosten, wensen en knelpunten. Deze informatie wordt gebruikt om een inkoopactie op te zetten. Het Buurtteam bundelt alle vergaarde informatie en verwerkt dit in een wijkwarmteplan. Dat geeft de bewoners inzicht hoe zij hun woningen daadwerkelijk toekomstbestendig kunnen maken. Het plan moet voor de zomer klaar zijn en beschrijft een vervolgroute tot 2050. Wytske, bewoonster Finnmark: “Onze Eurowoningen zijn 50 jaar oud en van origine helaas slecht geïsoleerd. Om deze woningen in de toekomst behaaglijk en betaalbaar aardgasvrij te maken is isolatie heel belangrijk. Dat levert al direct resultaat: een lagere energierekening én meer wooncomfort. Maar waar moet je op letten? Welke isolatiewaardes zijn belangrijk? Waar vind je een goede leverancier en wat zijn de mogelijkheden om het te betalen? Deze informatie willen we als Buurtteam beschikbaar maken voor onze wijk. In maart houden we een online avond over dit onderwerp.”

Check jouw wijk

Wanneer is er een wijkwarmteplan in jouw wijk? Check de overzichtskaart op https://www.leusden.nl/duurzaamheid/duurzaamheid-leusden-aardgasvrij.