Opgeruimd Leusden publiceert jaarbericht 2020

Opgeruimd Leusden is een samenwerking van actieve inwoners voor een zwerfafvalvrij Leusden. De Groene Belevenis is penvoerder van dit initiatief en coördineert Opgeruimd Leusden, het bureau Appel&Eelman ondersteunt met organisatie en communicatie. Samen laten we zien hoe we het dorp schoner willen krijgen en houden, door opruimochtenden, bewustwordingscampagnes en educatieprogramma’s. Ook in 2020 zijn met de vele vrijwilligers weer veel mooie acties gehouden, een overzicht hiervan is in het Jaarbericht weergegeven.