Infoavond: ‘cv-ketel op 60’ en Collectief Zonnedak

Infoavond: 'cv-ketel op 60' en Collectief Zonnedak

LEUSDEN Op welke temperatuur staat jouw cv-ketel? Veel ketels staan op 80 graden ingesteld maar dat kan lager. Check je ketel, zet ‘m op 60! Zo bespaar je al snel veel gas, en daarmee energie en geld.

Infoavond

Woensdag 31 maart organiseert Energiecoöperatie DEEL een online-informatieavond met IkWilWatt en Energiegroep COOL. Maar je kunt zelf al aan de slag met je cv-ketel. Zie deel-energie.nl voor uitleg én handleidingen voor cv-ketels. Advies of hulp nodig? Neem dan contact op met een energiegids via ikwilwatt.nl. ‘Zet ‘m op 60′ is een campagne van Urgenda. In goed geïsoleerde woningen kan de ketel zelfs op 50 graden ingesteld worden. Check met de ’50-graden test’ van milieucentraal.nl of dat ook in jouw woning mogelijk is.

Collectieve Zonnedaken

Nog meer positief energie nieuws is dat er nieuwe collectieve Zonnedaken in voorbereiding zijn. Kun je geen zonnepanelen op je eigen dak leggen? Dan kun je samen met anderen zonnepanelen leggen op een groot Zonnedak. Op 31 maart wordt uitgelegd hoe dat werkt, welke nieuwe projecten in voorbereiding zijn, worden ervaringen gedeeld vanuit het project Zonnedak de Korf, waarin 40 deelnemers al sinds 2017 samen 280 zonnepanelen hebben.

Meld je snel aan

Online-informatieavond ‘cv-ketel op 60’ en nieuw project Collectief Zonnedak: woensdag 31 maart om 20 uur. Organisatie DEEL, IkWilWatt en Energiegroep COOL. Details en aanmelden: zie www.deel-energie.nl.

Winactie: picknick voor twee in de Struintuin

Winactie: picknick voor twee in de Struintuin

LEUSDEN Om te vieren dat De Groene Belevenis binnenkort haar nieuwe website lanceert is er een leuke winactie voor een (coronaproof) picknick voor twee personen in de Struintuin, verzorgd door Versbakkerij Leusden. Winnen? Volg ons op de sociale mediakanalen.

Activiteiten

Ook bij De Groene Belevenis, natuur- en duurzaamheidscentrum in Leusden, is het iedere keer weer zoeken naar nieuwe mogelijkheden, want maatregelen van de lockdown zijn van invloed op iedereen. Hoewel de lessen en de activiteiten vaak niet door konden gaan, zijn er wel volop leskisten uitgeleend en wordt binnenkort weer gestart met het geven van moestuinlessen aan Basisschool Het Kompas en GBS Het Christal. Ook zijn de vrijwilligers in de Struintuin flink aan de slag om klaar te zijn voor komend seizoen

Picknick winnen?

Ondertussen is ook gekeken naar de vindbaarheid van De Groene Belevenis. Er wordt gewerkt aan een betere zichtbaarheid vanaf de Hamersveldseweg, maar ook wordt een nieuwe website gelanceerd en is de toepassing van social media sterk verbeterd. Houd de socials in gaten en maak kans op een picknick!

Afval is grondstof

Afval is grondstof..

..maar minder afval is beter!

LEUSDEN Afvalscheiding is waardevol, maar het moet wel goed gebeuren. In Leusden worden papier, PMD en GFT thuis opgehaald, restafval gaat in de ondergrondse containers en al het overige moet in de glas- of textielbak of bij de Milieustraat worden afgeleverd. Huishoudens betalen een vast bedrag aan afvalstoffenheffing en naar frequentie voor aangeboden restafval. Dus hoe beter gescheiden, hoe minder restafval, hoe lager de kosten. Echter, je zou eerder moeten spreken van ‘minder duur’. Door hogere verwerkingskosten en de verbrandingsbelasting van het Rijk stijgen kosten ieder jaar. De gemeente heeft daar geen invloed op. Wel heeft Leusden met het huidige inzamelsysteem de laagste afvalstoffenheffing van de regio. Minimalisering van afval wordt steeds belangrijker om stijgende kosten in de hand te houden.

Grondstoffenplan

In de evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020 van Gemeente Leusden staan alle statistieken in kilo’s en euro’s. Van 153 kg/inwoner in 2015 naar ca. 77 kg (raming) in 2020. Hieruit blijkt ook dat Leusdenaren hun afval heel goed scheiden, vergeleken met andere gemeenten. Zo hebben de inwoners ongeveer €75.000/jaar aan verbrandingsbelasting voorkomen. Maar omdat afvoer en verwerking van restafval steeds duurder wordt, is het jammer dat sommige PMD containers toch vervuiling (volle drankverpakkingen, piepschuim, landbouwplastic, luiers en overig restafval) bevatten. Dit wordt door de verwerker eruit gehaald en verbrand in plaats van hergebruikt, en dat kost geld..

In de praktijk blijkt ook dat er soms sprake is van ontwijkgedrag: bewoners ‘omzeilen’ de restafvalcontainer waardoor ze niet meebetalen. ‘Dat is niet eerlijk!’ zult u denken, maar het gebeurt wel. Handhavers inventariseren ‘hotspots’ van afvaldump om veroorzakers te achterhalen.

Bundeling inkoopkracht

De gemeenteraad heeft op 18 maart 2021 het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 vastgesteld. Streven is het restafval te verlagen tot 50 kilo per inwoner in 2025. Het serviceniveau wordt verhoogd met een keukenafvalbakje, gescheiden inzameling van luiers- en incontinentiematerialen en een papiercontainer in de bebouwde kom. Met behulp van een afvalcoach en uitgebreide communicatie wil de gemeente de inwoners helpen om het restafval nog meer te verminderen en de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren.

Opgeruimd Leusden publiceert jaarbericht 2020

Opgeruimd Leusden publiceert jaarbericht 2020

Opgeruimd Leusden is een samenwerking van actieve inwoners voor een zwerfafvalvrij Leusden. De Groene Belevenis is penvoerder van dit initiatief en coördineert Opgeruimd Leusden, het bureau Appel&Eelman ondersteunt met organisatie en communicatie. Samen laten we zien hoe we het dorp schoner willen krijgen en houden, door opruimochtenden, bewustwordingscampagnes en educatieprogramma’s. Ook in 2020 zijn met de vele vrijwilligers weer veel mooie acties gehouden, een overzicht hiervan is in het Jaarbericht weergegeven.