Maar eerst: isoleren!

LEUSDEN In het verlengde van het Klimaatakkoord Parijs wordt in de toekomst geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Het Rijk heeft alle gemeenten opdracht gegeven een Transitievisie Warmte uit te werken met daarin de beoogde route voor haar inwoners. Zoals het er nu naar uitziet worden in de gemeente Leusden in 2050 de huizen en kantoren verwarmd met lage temperatuur verwarming (ltv). Om het dan binnen behaaglijk en warm te houden is goede isolatie zeer belangrijk. Isolatie is ook de prioriteit in de Transitievisie Warmte van de gemeente Leusden. Het juiste woningisolatiepakket geeft direct meer comfort, zorgt voor lagere energielasten en is toekomstbestendig, voor welke verwarmingsmethode dan ook.

Wijk voor wijk

Tot 2035 is Leusden vooral bezig met plannen maken en voorbereidingen treffen om de jaren daarna op een verstandige manier van het gas af te kunnen. Er is tijd om wijk voor wijk, met bewoners en experts, een wijkwarmteplan op te stellen, en uit te zoeken welke maatregelen het beste zijn. Ook gaan wijkgenoten samen tegen aantrekkelijkere prijzen inkopen doen voor isolatie, (hybride) warmtepompen of complete verduurzamingspakketten. En er wordt nagedacht over financieringsmogelijkheden die het voor iedereen mogelijk moeten maken om mee te doen.

Verbouwplannen?

Dan is het handig om te weten welk isolatieniveau nodig is om te voorkomen dat later extra isolatie moet worden aangebracht. De Leusdense energiegidsen informeren je graag via www.ikwilwatt.nl.