Van educatie naar participatie

De Groene Belevenis doet mee aan een landelijk onderzoek van de Wageningen Universiteit en Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling (GDO), de koepel van centra voor Natuur Duurzaamheid en Educatiecentra Nederland (NDE). Geanalyseerd wordt hoe 5 verschillende NDE-centra hun activiteiten verbreden. De Groene Belevenis is geselecteerd omdat ze succesvol de stap van schooleducatie naar inwonersparticipatie heeft gezet.

Succesfactoren

NDE-centra staan als lokale, laagdrempelige organisaties dicht bij de inwoners en genieten vertrouwen. In de praktijk blijkt het voor NDE-centra lastig om zich te verbreden, ze richten zich veelal op educatie voor (basis)scholen. De Groene Belevenis viel op door hun actieve rol in inwonersparticipatie rondom duurzaamheid. Henriëtte Former van De Groene Belevenis: “Afgelopen jaar hielden we succesvolle workshops voor volwassenen. Ook zijn we geselecteerd om onze innovatieve aanpak en samenwerking met commerciële partijen zoals Heijmans in de wijk Maanwijk. En vanwege onze rol in het energieloket IkWilWatt en de zwerfafvalgroep Opgeruimd Leusden.”

Het onderzoek levert inzicht op in de succesfactoren voor verbreding. Former: “Wij zijn trots dat we andere centra inspireren om ook stappen te zetten! En daarnaast leren we zelf natuurlijk ook veel tijdens het onderzoek.” De andere centra zijn NMCX Haarlemmermeer, Duurzaamheidscentrum Assen, De Ulebelt Deventer en CNME Maastricht.