‘Herstel contact ouder/kind van bijzonder belang’

Sinds kort beschikt De Groene Belevenis ook over een ‘Worteltuin’ in de Struintuin. In deze natuurlijke omgeving krijgen kinderen die niet thuis wonen gelegenheid om op een ontspannen manier het contact met hun ouders te verbeteren of te herstellen.

Eigenzinnig Kind en Kiwanis

Onder het motto ‘serving the children of the world’ draagt Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Tijdens de coronaperiode werd dankzij steun van Kiwanis Leusden de Struintuin ingezet om een groep kinderen van Eigenzinnig Kind (gespecialiseerde organisatie voor ambulante hulpverlening op maat) een veilige setting te bieden die hen tot rust laat komen en die hen zich laat verbinden met de natuur. Opvallend voor de hulpverleners was “om te zien hoe krachtig buitenzijn positief werkt op het menselijk welzijn.”

Groen doet Goed en Worteltuin

Ook in het kader van Groen doet Goed, een programma van de provincie Utrecht, wordt gericht gewerkt aan het welzijn van kinderen. Petra de Booij: “We wilden dit positieve resultaat verder uitwerken en dat leidde naar Stichting Wortel. Nu hebben we ook een Worteltuin in Leusden, een zeer waardevolle aanwinst! Een grote tuin om met je ouder(s) lekker te ‘zijn’ en je eigen gang te gaan.” Er is ook een schuilhut en toilet aanwezig.

Veerkracht en herstel

Wanneer de band tussen ouder en kind verstoord wordt, zorgt dat bij het kind voor een traumatische ervaring. Nieuwe en positieve ervaringen kunnen, vooral wanneer deze samen met voor het kind belangrijke volwassenen worden opgedaan, bijdragen aan versterking van de veerkracht en herstel van de onderlinge familieband. “Je kunt in de Worteltuin even uit contact zijn, maar toch bij elkaar in de buurt. Op een natuurlijk moment komt dat contact dan weer,” licht De Booij toe.

Informatie en reservering

Op zaterdag, zondag en doordeweekse middagen wordt de tuin, in de daluren, gratis opengesteld voor Stichting Wortel. De Worteltuin kan op verzoek van ouder of begeleider worden gereserveerd, zodat er geen andere bezoekers aanwezig zijn; op afstand kan de beheerder bereikbaar blijven. Tijdens de schoolvakanties is er ook ruimte op bepaalde ochtenden. Petra de Booij geeft graag informatie over de mogelijkheden en reservering van de tuin (033-3034940). Zie ook stichtingwortel.nl/worteltuin/leusden.