1e wijkwarmteplan op stapel

1e wijkwarmteplan op stapel

LEUSDEN Hoe maken we de Eurowoningen klaar voor de toekomst? Deze vraag leeft onder de bewoners van de wijk Rozendaal. Inmiddels hebben wijkbewoners een buurtteam gevormd dat nadenkt over de manier waarop de woningen energiezuinig en op termijn aardgasvrij te maken zijn. De gemeente heeft Buurkracht gevraagd het proces te begeleiden, bureau Endule geeft technische ondersteuning en ook de energiegidsen van IkWilWatt zijn betrokken. Hiermee zijn de bewoners van de Eurowoningen de eersten die in Leusden met een wijk- warmteplan aan de slag gaan.

Met buurtteam op naar 2050

Het Buurtteam Eurowoningen Toekomstbestendig stelde zich begin februari voor via een online seminar, georganiseerd in samenwerking met Buurkracht. Aan meer dan 100 buurtbewoners gaf technisch bureau Endule een toelichting over de (on)mogelijkheden om woningen aardgasvrij te maken. Duidelijk werd dat voor grote collectieve systemen bijna alle bewoners tegelijk moeten overschakelen, hetgeen wel botst met keuzevrijheid.

In de wijk Rozendaal (Eurowoningen) is het Buurtteam voortvarend aan de slag gegaan met hun wijkwarmteplan. (foto: FIMI)

Bundeling inkoopkracht

Ook heeft het Buurtteam een digitale enquête opgezet waarin binnen 2 weken 114 buurtgenoten hun ervaringen deelden over aangebrachte isolatie, offertes en kosten, wensen en knelpunten. Deze informatie wordt gebruikt om een inkoopactie op te zetten. Het Buurtteam bundelt alle vergaarde informatie en verwerkt dit in een wijkwarmteplan. Dat geeft de bewoners inzicht hoe zij hun woningen daadwerkelijk toekomstbestendig kunnen maken. Het plan moet voor de zomer klaar zijn en beschrijft een vervolgroute tot 2050. Wytske, bewoonster Finnmark: “Onze Eurowoningen zijn 50 jaar oud en van origine helaas slecht geïsoleerd. Om deze woningen in de toekomst behaaglijk en betaalbaar aardgasvrij te maken is isolatie heel belangrijk. Dat levert al direct resultaat: een lagere energierekening én meer wooncomfort. Maar waar moet je op letten? Welke isolatiewaardes zijn belangrijk? Waar vind je een goede leverancier en wat zijn de mogelijkheden om het te betalen? Deze informatie willen we als Buurtteam beschikbaar maken voor onze wijk. In maart houden we een online avond over dit onderwerp.”

Check jouw wijk

Wanneer is er een wijkwarmteplan in jouw wijk? Check de overzichtskaart op https://www.leusden.nl/duurzaamheid/duurzaamheid-leusden-aardgasvrij.

Subsidie Duurzaam Doen

Subsidie Duurzaam Doen

LEUSDEN Wil jij graag Leusden groener en duurzamer maken? Dan kun je daar ondersteuning en subsidie voor aanvragen. Via het Fonds Duurzaam Doen is geld beschikbaar voor jouw duurzame initiatief in je buurt of wijk of op school.

Een plan om te 'porren'?

Vrijwilligers met een leuk plan waarmee zij zonder winstdoelstelling andere Leusdenaren willen opporren tot duurzamer gedrag, via een initiatief met de buurtgroep, school, wijkvereniging of een platform, kunnen een aanvraag indienen van maximaal 500 euro per initiatief. De activiteiten moeten gericht zijn op Leusdenaren en bewustwording rondom duurzaamheid stimuleren.

Geslaagde initiatieven

Al eerder werden bijvoorbeeld de Fairtradeweek in Leusden, de seizoensopening van de Vlinder- en bijentuin, een avond van de Groene Kerken Leusden, een scholenwedstrijd rondom wegwerpplastic en een informatieavond over Auto delen in de buurt georganiseerd met een aantrekkelijke bijdrage uit het Fonds.

Duurzaam Doen

Het Fonds Duurzaam Doen is een gemeentelijke subsidiepot voor activiteiten die bijdragen aan een schoon, groen en energieneutraal Leusden. Criteria en het aanmeldingsformulier vind je op www.degroenebelevenis.nl/duurzaamdoen of mail naar Henriëtte Former.

Maar eerst: isoleren!

Maar eerst: isoleren!

LEUSDEN In het verlengde van het Klimaatakkoord Parijs wordt in de toekomst geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Het Rijk heeft alle gemeenten opdracht gegeven een Transitievisie Warmte uit te werken met daarin de beoogde route voor haar inwoners. Zoals het er nu naar uitziet worden in de gemeente Leusden in 2050 de huizen en kantoren verwarmd met lage temperatuur verwarming (ltv). Om het dan binnen behaaglijk en warm te houden is goede isolatie zeer belangrijk. Isolatie is ook de prioriteit in de Transitievisie Warmte van de gemeente Leusden. Het juiste woningisolatiepakket geeft direct meer comfort, zorgt voor lagere energielasten en is toekomstbestendig, voor welke verwarmingsmethode dan ook.

Wijk voor wijk

Tot 2035 is Leusden vooral bezig met plannen maken en voorbereidingen treffen om de jaren daarna op een verstandige manier van het gas af te kunnen. Er is tijd om wijk voor wijk, met bewoners en experts, een wijkwarmteplan op te stellen, en uit te zoeken welke maatregelen het beste zijn. Ook gaan wijkgenoten samen tegen aantrekkelijkere prijzen inkopen doen voor isolatie, (hybride) warmtepompen of complete verduurzamingspakketten. En er wordt nagedacht over financieringsmogelijkheden die het voor iedereen mogelijk moeten maken om mee te doen.

Verbouwplannen?

Dan is het handig om te weten welk isolatieniveau nodig is om te voorkomen dat later extra isolatie moet worden aangebracht. De Leusdense energiegidsen informeren je graag via www.ikwilwatt.nl.

DEEL: Duurzame Energie voor Elke Leusdenaar

DEEL: Duurzame Energie voor Elke Leusdenaar

LEUSDEN Veel gemeentes hebben een energiecoöperatie, waarin inwoners samenwerken voor betere isolatie, zonnepanelen, en slimme energietips. “In Leusden is al veel gebeurd, maar we zijn er nog niet! Daarom wordt nu ook in Leusden een energiecoöperatie opgericht,” aldus Marian Marseille, ‘groene Leusdenaar’ van het eerste uur.

'DEEL'

Duurzame Energie voor Elke Leusdenaar. De initiatiefnemers zijn actief in Energiegroep COOL, IkWilWatt, Zonnedak de Korf en Zonnedak Valleizon. Zo konden de ideeën snel worden gekoppeld en afgestemd met andere organisaties. “Als we samenwerken bereiken we meer. Denk aan collectieve inkoopacties, nieuwe Zonnedaken, of zelfs participeren in grootschalig opgewekte duurzame energie. Slim met energie omgaan helpt ook huurders om de energierekening te verlagen.”

Van het gas af

“Er leven er veel vragen over warmtepompen en hoe we zonder aardgas zouden moeten verwarmen,” vervolgt Marseille “Kan dat wel? Wie gaat dat betalen? Er zijn regionale plannen voor windmolens en zonneparken. Wat betekent dat voor Leusden, voor ons? Door samenwerking laten we duidelijk onze stem horen en werken we aan goede oplossingen.”

Sluit je aan!

DEEL is een vereniging (energiecoöperatie) voor/door Leusdenaren. “Doe en denk mee; samen bereiken we meer!” Voor 10 euro per jaar bent u al lid. Online informatieavond woensdag 3 maart om 20 uur. Aanmelden, lid worden, nieuwsbrief: zie www.deel-energie.nl.

Shop gratis via ikwilwatt.nl

Shop gratis via ikwilwatt.nl

'of 65 euro retour op je rekening'

LEUSDEN Huiseigenaren kopen via de gemeente Leusden gratis energiebesparende materialen! Dat kan nu eenvoudig online via jouwbespaarbon.nl. In deze webshop staan alle actie-artikelen overzichtelijk bij elkaar. U bestelt online en de artikelen worden thuisbezorgd. Denk bijvoorbeeld aan doorstroombegrenzers, ledlampen, schakelklokken, energiemeters, douchekoppen, radiatorfolie, en zo voort. Met een code krijgt u 65 euro korting en betaalt u (nagenoeg) niets voor deze spullen.

Ontvang de voucher

Via ikwilwatt.nl gaat u naar de website van het Duurzaam Bouwloket, de organisator van deze actie voor de gemeente Leusden. U maakt een keuze voor de online webshop en vraagt daar de vouchercode aan. Na invullen van uw e-mail adres, postcode en huisnummer krijgt u deze direct toegezonden. Bij afrekenen in de webshop wordt met deze code direct 65 euro korting verrekend.

Cash Back eerdere aankoop

Heeft u vorig jaar al energiebesparende producten gekocht? Of wilt u niet shoppen in deze webshop maar bij een andere (lokale) aanbieder? Geen probleem, dan dient u uw aankoopbewijs in voor de cash back-actie en profiteert zo toch mee. Kassabonnen en facturen van verschillende aanbieders vanaf 1 januari 2020 kunnen nog worden ingediend, zolang het opgetelde bedrag maar minimaal 65 euro is.

65 euro retour op rekening

Via ikwilwatt.nl komt u op de website van het Duurzaam Bouwloket en kiest voor de cashback-actie. Voeg bij uw aanvraag foto(’s) van uw aankoopbon(nen). Na goedkeuring van uw aanvraag wordt 65 euro op uw rekening gestort. De actie geldt ook voor investeringen in duurdere zaken, zoals zonnepanelen, een inductiekookplaat, een energiezuinige koelkast, droger of vaatwasser en glas-of gevelisolatie. Vragen? Mail naar info@ikwilwatt.nl.

OP = OP

Tot eind maart 2021 kunnen 1350 Leusdenaren gebruik maken van de actie. Er is nog voldoende ruimte maar: op is op. Schaf dus nu uw energiebesparende producten aan en begin meteen met geld besparen, zowel op het aankoopbedrag als op uw energierekening. De subsidie is afkomstig uit de landelijke RRE-regeling. Deze regeling is tot nu toe alleen voor huiseigenaren. Zodra de rijksoverheid deze toegankelijk maakt voor huurders in de gemeente Leusden wordt hier ook een actie voor opgezet via ikwilwatt.nl.

Warmtescan meet lekkage

Warmtescan meet 'lekkage'

LEUSDEN Wilt u graag uw stookkosten verlagen? Denk dan eens aan een warmtescan! Die scan wordt door een energiegids uitgevoerd en brengt ‘warmtelekken’ als kieren, gaten en naden in de woningmuur in beeld. Zo ontdekt u waar duurzame maatregelen effectief zijn.

Infrarood

Met een infraroodcamera worden warmtebeelden gemaakt van de binnen- of buitenmuur, momenteel vanwege coronamaatregelen alleen buitenopnamen. Door het meten van temperatuurverschillen wordt zichtbaar waar warmte weglekt. Voor een scan is het ideale verschil indien het binnen ca. 22 graden en buiten maximaal 4 graden is. Meld u nu aan via ikwillwatt.nl.

IkWilWatt

Maak een scanafspraak met energiegids Peter, Yord, Bart, Willem of Henk. U wordt vooraf verzocht een aantal voorbereidingen te treffen. Tegen een bijdrage van 20 euro ontvangt u, naast de scan, een korte rapportage. Aanmelding via ikwilwatt.nl/warmtescan.