Modderdag tijdens de Buitenweek

Buitenspelen in de Buitenweek met de Leusdense Buitenspeelkaart

Leusdense Buitenweek en Buitenspeelkaart

Buitenspelen is leuk en gezond. Het is ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Leusden heeft veel mooie, natuurlijke en laagdrempelige plekken waar je heerlijk kan spelen. Maar lang niet iedereen weet ze te vinden. De Buitenspeelkaart en de Buitenweek van 24 juni t/m 2 juli gaan daar verandering in brengen!

Buitenweek

De Groene Belevenis en Leusden in Beweging bundelden de krachten en organiseren samen met diverse andere organisaties de Leusdense Buitenweek van 24 juni t/m 2 juli. Er zijn tal van activiteiten. Zo kun je broodjes bakken op een vuurtje bij Kindercentrum Joep, met het gezin waterdiertjes gaan zoeken in de Schoolsteegbosjes, natuurspelletjes doen, vuur leren maken bij de Survival Clinic of bloembommetjes maken. Op Modderdag zijn peuters welkom in de Struintuin, kun je laser gamen in het park en ontdek je alles over bijen in de Vlindertuin. De activiteiten zijn ingedeeld naar leeftijdscategorie. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden via www.degroenebelevenis.nl/buitenspelen

Modderdag tijdens de Buitenweek

Buitenspeelkaart

Naast de organisatie van de Buitenweek zorgde De Groene Belevenis ook voor de productie van de eerste Buitenspeelkaart voor de gemeente Leusden. Op deze kaart vind je alle groene speelplekken in Leusden, Achterveld en Stoutenburg, met tips voor leuke buitenavonturen. Van natuurspeeltuinen tot mooie plekken om rond te dwalen of fruit te plukken: er is meer dan je vermoedt.
Dankzij subsidie van het programma Groen doet Goed van IVN en het Platform Sport en Bewegen kan de kaart gratis worden verspreid op alle basisscholen en kinderdagverblijven in de gemeente Leusden. De kaart is ook online te vinden op www.degroenebelevenis.nl/buitenspelen

Buitenspelen is belangrijk

Buiten spelen is gezond en goed voor de ontwikkeling van kinderen. Tegenwoordig brengen kinderen steeds meer tijd door op scherm. Om buitenspelen te stimuleren nam De Groene Belevenis samen met Leusden in Beweging het initiatief voor de Buitenweek en de Buitenspeelkaart. Andere organisaties sloten zich hierbij aan, waaronder Leusden Fit, Humankind, SKA en De Wiebelwagen. Samen zorgen zij voor een gevarieerd programma tijdens de Buitenweek, dat ook gesponsord wordt door Groen doet Goed. Ook SportXperience, Teamcraft, Kindercentrum Joep, stichting De Boom, de Vlindertuin, Bibliotheek Leusden en Buurtsportcoaches zorgen voor begeleiding van meerdere activiteiten.

Oesterzwammen kweken op koffiedik

Haal alles uit je gft: workshops oesterzwammen kweken en composteren

Groente, fruit en tuinafval (gft), is niet zomaar afval, maar een waardevolle grondstof waar nog nuttige dingen van te maken zijn.  Zoals vruchtbare compost voor de tuin. Of om eetbare dingen op te kweken, zoals oesterzwammen. Het is dus eigenlijk zonde om gft weg te gooien. Onder het motto “Haal alles uit je gft” organiseert De Groene Belevenis samen met de gemeente Leusden daarom twee praktische en leuke doe-workshops in juni en oktober.

Workshop oesterzwammen kweken op koffiedik

Tijdens deze workshop leggen de zwammenkwekers van Fungi Factory precies uit hoe je oesterzwammen kweekt op koffiedik. Deelnemers gaan zelf aan de slag en nemen na afloop hun eigen ‘kweekzak’ mee naar huis. Na een paar weken kun je hiervan je eigen eetbare oesterzwammen oogsten. De koffiedik voor de workshops wordt lokaal aangeleverd door Jobs Koffiekamer (Biezenkamp) en de gemeente Leusden.

De workshop wordt gegeven op 23 juni en op 8 oktober, op meerdere tijdstippen. Alle tijdstippen hebben dezelfde inhoud. Deelname is geschikt voor iedereen, ook voor gezinnen met kinderen. Kosten bedragen 2,50 euro per kweekzak. Meer informatie en aanmelden via deze link.

Workshop Oesterzwammen kweken

Workshop Wormencompost maken

In de najaarsworkshops op 8 en 10 oktober laten composteerders van de StadsWormerij in Amersfoort je graag zien en ervaren hoe je zelf wormencompost kunt maken. Lees meer over deze workshop.

GFT scheiden loont

In Leusden doen we het best goed qua afval scheiden, vergeleken met andere gemeenten. Toch bestaat het restafval (de grijze bak) nog voor circa 30% uit gft afval.  En dat terwijl je nog zoveel mooie dingen met gft afval kunt doen. Dat aandeel kan omlaag door beter te scheiden en gft te benutten. Het doel van de workshops is om het bewustzijn hierover te verhogen.  Lees meer.

Excursie Groot Zandbrink

Excursie Groot Zandbrink

LEUSDEN Jaarlijks organiseert De Groene Belevenis met stichting De Boom een aantal begeleide excursies naar, doorgaans voor publiek gesloten, natuurgebieden die door De Boom worden beheerd.

Excursie

Ca 10 ha landschap, gevormd door blauw grasland en heidegebied, is enkele jaren geleden door stichting De Boom aangepakt om verdroging tegen te gaan en zo in ere te herstellen. Rentmeester Handert Scheffer en opzichter Remco Jousma is het ook gelukt om zeldzame planten zoals de Spaanse ruiter en de parnassia weer tot bloei te krijgen. Deze en andere bijzondere soorten kunnen deelnemers nu zelf bewonderen tijdens de excursie op zaterdagmiddag 18 juni.

Verdroging en kwelwater

De flora van Groot Zandbrink is afhankelijk van kwelwater vanaf de Veluwe. Droogmaling van de Flevopolder deed indertijd de kweldruk in de Gelderse Vallei sterk afnemen hetgeen verdroging tot gevolg had. In het algemeen ontstaat kwel(water) door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.

Gratis, wel inschrijven

Deelname aan deze bijzondere tocht is gratis, wel dient men zich van tevoren in te schrijven. Meer informatie en aanmelden.

Buitenweek 2022

Buitenweek 2022

LEUSDEN In het kader van Groen doet Goed, het provinciaal programma met als doel kinderen en hun ouders/verzorgers meer naar buiten te krijgen, vindt tegen het eind van het schoolseizoen de Buitenweek plaats. Een week waarin buitenspelen en lekker bezig zijn centraal staan en waar op verschillende dagen heel veel leuke, laagdrempelige buitenactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar worden georganiseerd.

Groen doet Goed

Tijdens het startoverleg van Groen doet Goed werd door verschillende partners en organisaties geconstateerd dat er binnen Leusden veel leuke, natuurlijke, laagdrempelige speelplekken zijn maar dat niet iedereen deze weet te vinden. Daar is nu verandering in gekomen door de ontwikkeling van de Buitenspeelkaart. Daarover kunt u alles lezen in dit artikel.

Buitenweek

De Buitenweek, gericht op buitenspeelactiviteiten, vloeit voort uit de ontwikkeling van de Buitenspeelkaart en wordt van vrijdag 24 juni tot en met zaterdag 2 juli georganiseerd voor alle kinderen tot en met 12 jaar in de gemeente Leusden.

Een week waarin buitenspelen centraal staat en waar op verschillende dagen laagdrempelige buitenactiviteiten georganiseerd worden op verschillende locaties door diverse samenwerkingspartners in dit project.

Activiteiten

De Buitenweek staat bol van de activiteiten. Deze zijn ingedeeld naar leeftijdscategorie.

Een greep uit het brede aanbod: broodjes bakken bij Kindercentrum Joep (6+), slootexcursie in de Schoolsteegbosjes, natuurspelletjes, survival (7+), zaadbommen maken (BSO), modderochtend (peuters) in de Struintuin, laser gamen bij de kabelbaan op de Kuperssingel (7-12 jaar), alles over bijen in de Vlindertuin (5-7 jaar), de bamboe-bouw-challenge (7+) in de Struintuin en nestkastjes timmeren (SKA-locaties).

Samenwerkingspartners

Leusden beschikt over een groot scala van organisaties, scholen, bedrijven, verenigingen en clubs die samen een bijdrage leveren aan de gemeenschap. In de Buitenweek treden Leusden Fit, Humankind, SKA, De Wiebelwagen, De Groene Belevenis en Leusden in beweging op als samenwerkingspartners. Ook SportXperience, Teamcraft, de Vlindertuin en Buurtsportcoaches zullen zorgen voor begeleiding van meerdere activiteiten op buitenspeellocaties in Leusden.

Informatie

Alle kinderen op de basisscholen en BSO’s in de gemeente Leusden worden binnenkort verder geïnformeerd. Ook op de website van De Groene Belevenis zal informatie over deze Buitenweek worden geplaatst.

Buitenspeelkaart laat de fijnste speelplekken zien

Buitenspeelkaart laat de fijnste speelplekken zien

LEUSDEN In de gemeente Leusden zijn veel leuke, natuurlijke, laagdrempelige buitenspeelplekken, maar niet iedereen weet deze te vinden. Daarom heeft De Groene Belevenis de Buitenspeelkaart voor Leusden ontwikkeld.

Groen doet Goed

Deze activiteit komt voort uit het project Groen doet Goed, een provinciaal programma met als doel kinderen en hun ouders/verzorgers meer naar buiten te krijgen. In plaats van iets nieuws te verzinnen is nu inzichtelijk gemaakt wat er allemaal al te beleven is in Leusden op het gebied van buiten spelen en de locaties.

Buitenspeelkaart

Op de Buitenspeelkaart zijn deze plekken in Leusden, Achterveld en Stoutenburg nu terug te vinden, met tips voor leuke buitenavonturen. De bedoeling is om de kaart digitaal te maken en jaarlijks aan te vullen met plekken die mensen bij De Groene Belevenis kunnen aandragen.

Plattegrond

De kaart bevat een plattegrond waarop allerlei verschillende grote en kleine initiatieven in Leusden in beeld zijn gebracht. Op deze Buitenspeelkaart worden vooral activiteiten en speelplekken onder de aandacht gebracht die minder vanzelfsprekend in het oog springen als buitenspeelplek. Er zijn meer natuurlijke speelplekken, groene dwaalzones in wijken en fruitbomen in het openbaar waarvan je mag plukken dan je misschien vermoedt. In Leusden kun je op ontdekkingstocht. Op de achterkant van de plattegrond wordt in tekst extra informatie gegeven.

Verspreiding kaart

De kaart zal vanaf 20 juni eenmalig worden verspreid onder alle basisschoolleerlingen en op kinderdagverblijven in de gemeente Leusden.

Buitenweek

De Buitenspeelkaart wordt gekoppeld aan de Buitenweek die van 24 juni tot en met 2 juli wordt gehouden. Lees meer daarover in dit artikel.