Display toont fijnstofdata

Voor wie nieuwsgierig is naar de hoeveelheid fijnstof in Leusden zijn nu actuele data af te lezen op de display op de zijmuur van Bibliotheek Leusden. Deze data worden aangeleverd door de werkgroep fijnstof. Dit is een samenwerking tussen CML Leusden, Energiegroep COOL, De Groene Belevenis en Bibliotheek Leusden.

Na de workshop ‘Bouw je eigen fijnstofmeter’ hangen inmiddels 20 meters bij inwoners, verspreid over Leusden, Stoutenburg en Achterveld. Elke drie minuten worden alle meetgegevens van fijnstof, temperatuur, luchtdruk en relatieve vochtigheid verzonden naar de internationale Sensor Community.

CML Leusden

Alle verzamelde data is zichtbaar via de website van CML Leusden. Ook zijn de gegevens wereldwijd op te vragen.

Verzamelnaam

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine zwevende onzichtbare deeltjes in de lucht. De natuur zelf produceert fijnstof door o.a. zand, vulkanisch as en zeezout. Maar 75 procent van de totale hoeveelheid fijnstof is het gevolg van menselijk handelen. Bronnen zijn transport, industrie, veehouderij (met name kippen) en houtstook.

Vervolgbijeenkomst

De werkgroep fijnstof wil door het verzamelen van data bewustwording creëren voor de gezondheidsrisico’s van fijnstof. Want na inademing komen kleine fijnstofdeeltjes diep in de longen terecht met ontstekingsreacties tot gevolg. In Nederland is de concentratie fijnstof naar de maatstaven van de WHO hoog. De werkgroep organiseert een vervolgbijeenkomst over de verzamelde meetresultaten. Meer informatie via [email protected].